Yeni Üyelik

McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve onun bağlı kuruluşları (“McKinsey” veya birinci çoğul şahıs), bu Web sitesinin (“Site”) içeriğini aşağıdaki kayıt ve şartlara (“Kullanım Şartları”) tabi olarak sunmaktadır. Kullanım Şartları’nı zaman zaman değiştirebiliriz. Bu nedenle, ara sıra Kullanım Şartları’na tekrar bakmanızı rica ederiz. Bu Kullanım Şartları en son 10/12/2012 tarihinde güncelleştirilmiştir. McKinsey’nin kullanıcı bilgilerini toplama, kullanma ve saklama ile ilgili uygulama ve politikaları hakkında açıklamaları öğrenmek için, lütfen Gizlilik Politikamız’ı okuyunuz.

1.Telif Hakları
Metinler, grafikler, logolar, simgeler ve görüntüler ve bunların seçiliş ve düzenleniş şekilleri de dahil olmak üzere Site’de bulunan bütün içerikler ve işlevler, sadece McKinsey’nin, TC Kalkınma Bakanlığı’nın veya lisans verilmiş olan kuruluşların mülküdür ve Türkiye Cumhuriyeti’nin telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. 

2. Markalar
Site’de yer alan ticari markalar, hizmet markaları, amblemler ve logolor (birlikte “Markalar”), McKinsey’nin, TC Kalkınma Bakanlığı’nın veya lisans verilmiş olan kuruluşların tescilli veya tescilsiz Markalar’ıdır. Reklam veya tanıtım maksadıyla veya herhangi bir üçüncü şahsı bilgilendirmek veya etkilemek maksadıyla herhangi bir halka açık iletişim aracı vasıtasında hiçbir bilgiyi McKinsey’e, TC Kalkınma Bakanlığı’na veya  lisans verilmiş olan kuruluşlara ait olarak göstermeyeceğinizi veya onlara atfetmeyeceğinizi ve McKinsey, TC Kalkınma Bakanlığı’na veya ona lisans vermiş kuruluşlara ait hiçbir Marka’yı kullanmayacağınızı veya çoğaltmayacağınızı; McKinsey, TC Kalkınma Bakanlığı veya lisans verilmiş kuruluşların herhangi bir onayına sahip olduğunuzu veya onlarla bir ilişkiniz olduğunu ima etmeyeceğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz. 

3. Site içeriğinin kullanılması
Site içeriğinin her türlü fikri mülkiyet hakkı McKinsey’e veya  TC Kalkınma Bakanlığı’na aittir. McKinsey, size, işbu belgenin süresi boyunca geçerli olmak üzere, sadece kendiniz veya firmanız dahilinde herhangi bir tek adet bilgisayarda Site’de görüntülenen içeriklere ve işlevlere erişmek ve bunları indirmek, görüntülemek ve bir adet kopyasını almak için, münhasırlık hakkı vermeyen ve devri kabil olmayan bir lisans vermiştir, şu şartla ki Site İçeriği tarafınızdan hiçbir şekilde değiştirilmeyecek ve Site İçeriğinde görüntülenen telif hakkıyla ve başka fikir hakları mülkiyetiyle ilgili bütün uyarılar muhafaza edilecektir. Bunun dışında, McKinsey’nin önceden yazılı onayını almadan Site İçeriğini çoğaltmanız, değiştirmeniz, dağıtmanız, aktarmanız, post etmeniz veya ifşa etmeniz yasaktır. 

4. Kullanıcı postingleri
McKinsey’in veya TC Kalkınma Bakanlığı’nın tarafınızdan Site’de post edilen veya postinglerde, anket cevaplarında veya başka bir yolla yayınlanan herhangi bir bilgiyi ve bütün bilgileri kullanmak, işlemek, çoğaltmak, yayınlamak, halka duyuru konusu yapmak ve başka bir şekilde işletmek konusunda kısıtlamasız bir hakka sahip olduğu tarafınızdan bilinmektedir ve kabul edilmiştir. Ayrıca, McKinsey’nin söz konusu verilen bilgileri kullanması ve yayınlamasıyla bağlantılı olarak, gizlilik veya aleniyet haklarının, manevi hakların, fikri mülkiyet haklarının veya atıf haklarının iddia edilen veya gerçek ihlallerinden dolayı McKinsey veya TC Kalkınma Bakanlığı aleyhine her tür tazminat talebinizden peşinen feragat ediyorsunuz. Site’de (a) tehdit edici, karalayıcı, iftira niteliğinde veya müstehcen materyaller; (b) suç teşkil edecek veya tazminat yükümlülüğü getirecek nitelikte veya başka bir şekilde kanunu ihlal edecek nitelikte bir eylem oluşturan veya bu tür bir eylemi teşvik eden materyaller; (c) herhangi bir fikri mülkiyet hakkını, özel hayatın gizliliği hakkını veya üçüncü şahıslara ait başka hakları ihlal eden materyaller; (d) bilgisayar virüsü veya başka bir tahrip edici unsur barındıran materyaller; (e) reklam içeren materyaller; veya (f) yanlış veya yanıltıcı açıklamalar teşkil eden veya içeren materyaller post etmeyeceğinizi, yüklemeyeceğinizi, forum mesajı olarak eklemeyeceğinizi veya başka bir şekilde yayınlamayacağınızı kabul ediyorsunuz. McKinsey, Site’de kullanıcılar tarafından post edilen/yüklenen/eklenen/başka bir şekilde yayınlanan bütün bilgileri kontrol etmemektedir ve kontrol etmesine de imkan yoktur. Bununla birlikte, McKinsey, herhangi bir nedenle veya herhangi bir neden göstermeksizin herhangi bir bilgiyi kısmen veya tamamen post etmeyi reddetme hakkını veya herhangi bir bilgiyi kısmen veya tamamen kaldırma hakkını saklı tutar. 

5. İhlal ihbarları ve McKinsey tarafından kaldırma
McKinsey, herhangi bir kişi veya kuruluşun telif haklarını ve/veya başka fikri mülkiyet haklarını (buna özel hayatın gizliliği ve aleniyet hakları da dahildir) ihlal eden herhangi bir bilginin post edilmesini yasaklamıştır. Eğer fikri mülkiyet hakkınızın (veya icra etmekten sorumlu olduğunuz bunun gibi bir hakkın) Site’deki herhangi bir içerik tarafından ihlal edildiğini düşünürseniz, lütfen aşağıda belirtilen adresi kullanarak, aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir ihbarla McKinsey’i haberdar edin. İhbarda yer alması gereken bilgiler şunlardır: (a) ihlal edildiği iddia olunan telif hakkı konusu eserin ve/veya fikri mülkiyet hakkının ne olduğu; (b) Site’den çıkarılması istenen, ihlal edici nitelikte olduğu iddia edilen materyalin ne olduğu; (c) sizin adınız, adresiniz ve gün içi ulaşılabilecek telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz; (d) telif hakkı konusu eserin kullanılmasına ve/veya fikri mülkiyet hakkının kullanılmasına söz konusu hakkın sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair iyi niyete dayalı bir inancınız olduğuna dair beyanınız; (e) ihbarınızda yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve, aksi taktirde yalancı şahitlik suçu işlemiş olacağınızı bilerek, imzalayan kişinin ihlal edildiği iddia edilen hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir beyan; ve (f) fikri mülkiyet hakkı sahibinin veya onun adına hakkın ihlal edildiğini iddia etmeye yetkili birinin imzası. McKinsey, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre herhangi bir kişinin telif hakkını veya başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal edilen post edilmiş bir gönderiyi, kendisine ulaşması üzerine kaldıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, bu konuda yalan beyanda bulunulması durumunda, ciddi cezalar da içermektedir. Uygun durumlarda, ihlal edici nitelikte veya yasadışı materyalleri ısrarla göndermeye devam eden kişilerin başka gönderiler yapmaları yasaklanacaktır. McKinsey’nin işbu Kısım 5 ile ilgili ihbarlar konusunda ilgili e-posta adresi iletişim@hedefbilgitoplumu.org’dur. 

6. Kabul edilmeyen sorumluluklar
SİTE’DE BULUNAN İÇERİK VE İŞLEVLER SUNULURKEN MCKINSEY’NiN SİZE HERHANGİ BİR PROFESYONEL DANIŞMANLIK SAĞLAMADIĞI VEYA HİZMET VERMEDİĞİ BİLİNMELİDİR. SİTE’DEKİ BÜTÜN İÇERİK VE İŞLEVLER, “OLDUĞU GİBİ”, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA ZIMNİ GARANTİLER DE OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER NE TÜRDEN OLURSA OLSUN HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN VERİLMEKTEDİR. MCKINSEY, ONUN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK SAĞLAYICILARI VE YÜKLENİCİ, SİTE İÇERİĞİNİN MÜLKİYETİ, DOĞRULUĞU VEYA YETERLİLİĞİ KONUSUNDA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. MCKINSEY, SİTE’DE YAYINLANAN KULLANICI GÖNDERİLERİNDE YER ALAN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA SAĞLANAN BAĞLANILMIŞ WEB SİTELERİNDE YAYINLANAN BİLGİLERDEN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK TAŞIMAYACAKTIR. MCKINSEY ONUN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK SAĞLAYICILARI VE YÜKLENİCİ SÖZ KONUSU HASAR VEYA KAYIPLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSUNLAR VEYA OLMASINLAR VE HANGİ SORUMLULUK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE OLURSA OLSUN, HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA MUHTEMEL CEZALARDAN KAYNAKLANAN HASARDAN VEYA GELİR VEYA KAR KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. 

7. Üçüncü Şahıs Web Siteleri
Bazı üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar sağlayabiliriz ve bu Site’de imiş gibi görünen bazı içerikler aslında üçüncü şahıslarca sağlanıyor olabilir. Örneğin, üçüncü şahıs Web sitelerinin çerçeve koyma uygulamaları veya içerik çerçeveleri vasıtasıyla üçüncü şahıs sunucularca temin edilmiş içeriklerin eklenmesi gibi durumlar bu gibi durumlara örnektir. McKinsey, bu üçüncü şahıs Web sitelerinden dolayı hiçbir sorumluluğa sahip değildir. Bu Web siteleri, ilgili üçüncü şahıs tedarikçilerin kullanım şartlarına ve gizlilik politikalarına (eğer varsa) tabidir. 

8. Geçerli hukuk ve yetkili mahkeme
İşbu Kullanım Şartları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve her türlü uyuşmazlık hakkında Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 

Tüm alanlar zorunludur.

12 + 16