Strateji ve Eylem Planı

Bu bölümde 2015-2018 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planına ilişkin belgeler yayımlanmaktadır.

Tüm alanlar zorunludur.

7 + 15