Odak Grup Çalışmaları

Odak Grup Çalışması Değerlendirme raporlarında odak grup katılımcılarının görüşleri, çalışmalarda üzerinde ittifak edilen ve edilemeyen hususlar, çalışmada kullanılan teknikler, katılımcı isim ve iletişim bilgileri ve odak grup çalışmasına ilişkin genel değerlendirmeler yer alacaktır.
Odak Grup Çalışması Değerlendirme raporlarının odak grup çalışmalarını takip eden haftalar içinde yayınlanması planlanmıştır.

Tüm alanlar zorunludur.

3 + 7