İlerleme Raporları

Rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, yapılan ikili görüşmeler, somut olarak tamamlanan çalışmalara ilişkin özet bilgiler, karşılaşılan güçlükler ve rapor döneminde kaydedilen ilerlemeyi ifade eden ilerleme raporları bu bölüm altından sunulmaktadır.

Tüm alanlar zorunludur.

11 + 4