Atölye Çalışmaları

Atölye Çalışması Değerlendirme raporlarında atölye çalışması katılımcılarının görüşleri, çalışmalarda üzerinde ittifak edilen ve edilemeyen hususlar, çalışmada kullanılan teknikler, katılımcı isim ve iletişim bilgileri ve atölye çalışmasına ilişkin genel değerlendirmeler yer alacaktır.
Atölye Çalışması Değerlendirme Raporlarının atölye çalışmasını takip eden haftalar içinde yayınlanması planlanmıştır.

Tüm alanlar zorunludur.

10 + 14