Ercan Boyar

up up

Üniversitelerdeki bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının içeriği ve eğitim kadrosu bu sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik yetkinliklere sahip insan kaynağı yetiştirilebiliyor mu? Yetiştiremiyorsa, yaşanan sorunlar/eksiklikler nelerdir ve bunları aşmaya yönelik nasıl programlar hayata geçirilebilir?

Şikayet et

Tarık Bilge

up up

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini 3 kategoride inceleyebiliriz. Bu üç kategori üniversitelerden, binlerce lira karşılığı bilişim eğitimi veren özel kurslardan ve kursiyerlere sigorta yapıp para veren mesleki eğitim (İŞKUR) kurslarından oluşmaktadır diyebiliriz. Bu üç kategoride de katılımcılar için BT alanı ile ilgili bir ön şart bulunmamaktadır, önceden hiç bilgisayarın tuşuna basmayan biri bile bu eğitimlere katılabilir. Bu üç kategorideki eğitim sonunda da kursiyerlerin yeterli yetkinliklere sahip olmadığını düşünüyorum. İlköğretimde zorunlu bir bilişim eğitimi bulunmadığı için çoğu birey yeterli ön bilgiye sahip olmayıp, bilişim eğitimi ile geç karşılaşmaktadır. Örneğin her bireye bilişim farkındalığı ve algoritma mantığı önceden kazandırılsa daha sonra bu alana yönelenlerin daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.

Şikayet et

Mesut ÇİMŞİR

up up

Üniversitelerin bt alanına yönelik, yetkinlik ve yeterliliğe sahip insan kaynağı yetiştirebilmesinin yine üniversite ve hocaların kendi yetkinlik ve yeterlik düzeyiyle orantılı olduğunu ve daha da önemlisi bu alana yönelik ülkemizde teknoloji kültürü temelinin olmadığını düşünüyorum. Toplum olarak teknolojiyi anlayan, üreten, geliştiren bir yapıdan çok teknoloji tüketim toplumu konumundayız. Ülkemizde teknoloji denince akla bilgisayar bilgisayar denince de akla oyun kavramları gelmektedir. Okullarımızda Bilişim Teknolojileri dersleri olmasına rağmen, ki bu ders seçmeli olarak verilmektedir ve ders saati haftada 1 saattir, teknolojiyi dar kalıplar içine hapsetmekte ve teknoloji konusunda geniş bir açı oluşturamamaktayız. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının içeriği ve kazanımlarına bakıldığında ilk ve orta dereceli okulların bu kazanımlara ve yeterlik düzeyine oldukça uzak bir konumda olduğunu görmekteyiz. Bu okullamızda öğrencilerin bilişim teknolojileri yetkinliklerini artırmaktan çok eğiticiyi köreltmekte ve gelişimden çok bu alanda gerilemesine sebep olmaktadır. Özel ya da kamu sektörüne yönelik bilişim alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyorsak öncelikle sağlam temeller üzerinden bu sağlanabilir, bu da ilk dereceli okullardan itibaren, orta öğretim ve yüksek öğretim de belli bir konu ve etkinlik hiyerarşisi doğrultusunda ders saatlerinin yeterli düzeylere çıkarılmasıyla ve bu alana yönelik zorunlu yetenek derslerinin eğitim kurumları bünyesinde oluşturulmasıyla sağlanabilir. Güzel bir uygulama olan mesleki imam hatip orta okullarına benzer meslek orta okulları oluşturulabilir ve meslek liselerinin temeli niteliğinde orta okul ayağıyla Bilişim Teknolojileri alanında daha yetkin insanların yetiştirilmesine olanak sağlanabilir.

Şikayet et

Mesaj Gönder

6 + 1

Tüm alanlar zorunludur.

0 + 9