2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı

30/05/2014 16:27

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyu görüşüne açılan 2014-2018 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı.

Yorum Ekle

17 + 2

“2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı” Toplam: 23 Yorum

Mustafa AFYONLUOGLU

Ülkemize hayırlı olması ve bizi Bilgi Toplumunda ilerleme sürecinde dünya üzerinde çok daha güçlü bir konuma getirmesi dileklerimle, Kalkınma Bakanlığı'nın emeği geçen tüm değerli çalışanlarına teşekkürlerimizle,

Tarık Bilge

Yayınlanan taslakta eksenler itibariyle eylem listesinde, 33. eylem olan 'BİT'in Faydaları ve Oluşturduğu Riskler Konusunda Bilinçlendirme için Müfredatın Güncellenmesi' başlığının içeriğinde okullarda bu eğitimin Sosyal Bilgiler vb derslerin müfredatına eklenerek verilebileceği ifade edilmiştir fakat bu eğitimi vermek üzere ülkemizde binlerce alanında yetişmiş Bilişim Teknolojileri Öğretmeni bulunmaktadır, bu kapsamda eğitim sistemine yeni BİT dersleri eklenerek ilkokuldan itibaren bu eğitim sadece Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerince verilmelidir.

Dr. Yenal Arslan

Çok güzel bir çalışma oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemize önümüzdeki dönemde çok önemli kazanımlar getirecek olan ve bu çalışmada sunulan eylemlerin gerçekleşmesini sağlamak ve takibini yapmak hepimizin görevi olmalıdır.

Sebahattin Karpuzcu

Ülkemize hayırlı olsun, özellikle KAMU'nun yurtdışına ciddi anlamda lisans bedelleri ödediğini düşünürsek, AÇIK KAYNAK KOD (PostgreSQL, Pardus vs) lu yazılımlara destek verilmesi hatta devlet eliyle yürütülmesi üzerine politikalar geliştirilmesini öneriyorum.

Ali Kadir UYAR

kıymetlimiz birtanemiz Türkiyemiz için hayırlı olmasını tüm ruh-u canımla cenab-ı erhamur-rahiminden niyaz ederim, operasyon(taakkul) konusunda maşaAllah çok güzel bir eylem planı olmuş hazırlayanlara şükranlarımı arz ederim, acizane küçük bi öneri; tahayyul - tasavvur - taakkul sürecinde hayal gücümüzü de geliştirebilmemiz ve düşünmeyi düşünebilmemiz ve nihayet batının hayal edemediklerini hayal edebilmemiz için, inşaAllah mühendislik eğitimine vahye tabii felsefe eğitimini de koyarız vesselam http://pesar.org/bit-bizi-bitirmeden http://www.youtube.com/watch?v=O-bKg9psYDM&feature=youtu.be

Faruk İstanbuli

Başarılı bir çalışma olmuş. Geçmiş yıllarda hazırlanan taslaklardan daha başarılı. Her ne kadar milli yazılım/donanım üretimi konusunda istenen düzeye gelinmemiş olsa da AÇIK KAYNAK ürünler ve bu ürünleri kullanan çözümleri başta KAMUda yaygınlaşması için özel bir destek olmalı. Postgresql , Linux daha öne çıkarılmalı. Aksi takdirde yetiştirilen nice kaliteli beyingücümüz global oyuncuların sıradan birer hizmetkarı olmaktalar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Metin Pekanlar

Çalışmayı hazırlayan ve tüm katkı sağlayanlara takdirlerimi iletiyorum. Ülkemizde veri ve bilgiye dayalı karar alma alışkanlığı maalesef çok düşük ve veriler de gittikçe büyüyor. Bu alanda yapılacak altyapı çalışmaları ile birlikte üstyapı ve kültürel değişim çalışmaları da planlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Bu çalışmalar başta kamuda olmak üzere özel sektörde de veriye/bilgiye dayalı doğru kararlar alma etkinliğini arttıracak ve çok ciddi verimlilik artışları sağlayarak büyümeye de katkı sağlayacaktır.Bu konuyu da çözüme dahil edebilecek bir fırsat var. Dünya genelinde de yeni yaygınlaşan Bulut Teknolojileri. Ülkemiz bu alanda altyapısında ve üst yapısında yürütülecek AR-GE çalışmaları ile bir fark yaratabilir ve geliştireceği uygulamalarla bu pazarda söz sahibi ülkeler arasına girebilir ve aynı zamanda KOBI ve büyük ölçekli özel sektör firmaları ve tüm kamu sektörü için doğru veri/bilgi ye dayalı karar alma altyapı ve üstyapılarını geliştirebilir. (Yerel kendi yazılımlarımız)

mehmet ali cengiz

eylem planının içeriği kayda değer...özellikle kamuda bt alanında çalışan kişilerin özlük haklarının iyileştirilmesi düşüncesi güzel bir adım olacak .hayırlı olsun ..

Hasan TUFAN

. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda 'Bilişim Uzmanlığı' adıyla tanımlı bir kariyer uzmanlığı kadrosu mevcut ve bu kadroda çalışan kişilerin görev tanımları kamudaki bilgi işlem personellerinden farklı. Ayrıca aynı unvan Merkez Bankasında bulunmakta olup bu unvana sahip personel orada bilgi işlem biriminde görev yapmaktadır. Kamuda özellikle bilgi işlem birimlerindeki yönetici kadrolarda gerçek bilişim profesyonellerin olması gerektiğine inanan birisi olarak, belki mevcut 'Sözleşmeli Bilişim Personeli' uygulaması da kaldırılarak Merkez Bankası'ndakine benzer bir uygulamanın unvan karmaşası da oluşturmayacak şekilde farklı ve tek bir unvanla (mühendis, programcı vs. unvanlar kaldırılarak bu unvandaki personelin yeterliliği sağlaması şartıyla örneğin “Bilgi İşlem Uzmanı ” unvanına hak kazanması da sağlanarak) yaygınlaştırılmasında fayda görüyorum.

Levent TERLEMEZ

Sayfa 25, Madde 53: 'Yeni nesil erişim şebeke altyapı maliyetlerinin yüksek olması ve yatırımı yapan işletmeci açısından yatırımın geri dönüşünün uzun yıllar alması, bu altyapılara yönelik devlet desteğini gündeme getirmektedir.' Belirttiğiniz nedenden dolayı, özelleştirilmesi (hatta özelleştirilmemesi) gereken en son devlet kurumuydu. Türk Telekom devlet elinde kalabilir ama yine aynı şekilde özel sektöre şu an verilen haklar verilebilirdi.

Evrim Yalçın

168.madde gereği derslerin 5 ve 6.sınıflarda zorunlu olması yeterli değildir. çocuklara internet güvenliği ve sağlıklı ve bilinçli bt kullanımı eğitimi ilkokuldan itibaren zorunlu olarak verilmelidir. çocuklarımız tehlikelerle karşı karşıya kalmadan önlemi alınmalı aileler bilinçlendirilmelidir. bizler bt öğretmenleri olarak derslerimizin zorunlu olmasının yararlarını ilk seneden gözlemledik. ancak internet güvenliği için ortaokul geç biz zamanlamadır. çünkü öğrencilerimiz bt ile daha erken yaşta tanışmaktadır. Derslerin içeriklerinin güncellenerek ve geliştirilerek ilkokullarda da zorunlu hale gelmesini istiyoruz.

Ahmet Öztürk

Böylesine önemli bir konuda bilgi paylaşımı sadece web sitesi üzerinden yapılan bir duyuru ile 20 günlük dar bir sürede yapılmaya çalışılmasını doğru bulmuyorum. Konu ile ilgili olarak, Ticaret ve Sanayi Odalarından, İlgili Meslek Kuruluşlarından, STK lardan görüş istenmeliydi. Burada dikkatimi çeken önemli hususlardan birisi, İstihdam ve İnsan Kaynaklarının geliştirilmesinde KİEM lerin başarısızlığı tespit edildiği halde, sadece ad değişikliği yapılarak KBM (Kamu Bilişim Merkezleri) adı altında yürütülmeye çalışılması, Internet Kafelerin iyileştirilerek, insan kaynaklarının geliştirilmesinde görevlendirilmesi husularına yer verilmişken, Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi Özel Bilgisayar Kurslarına yer verilmemesi büyük bir eksikliktir. Oysa bu kurumlar, eğitim ve öğretim kalitesi yönünden bu alanda daha faydalı katkılar sağlamaktadır. Kısa zamanda metni inceleyerek, bu konuda daha detaylı bir rapor hazırlayarak sunacağız.

Ahmet PEKEL

Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni Eylemleri başlığı altında 42 nolu eylem kapsamında Bilişim Suçları İhtisas Mahkemelerinin kurulacak olması ülkemizde önemli bir eksikliği giderecektir. Bu eylemin etkinliğini sağlayacak olan temel nokta ise Adli Bilişim eğitimlerinin Üniversitelerimizin bilgisayar bilimleri / bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerinin eğitim müfredatlarına dahil edilmesi olacaktır. Eğitimler, Bilişim İhtisas Mahkemeleri üyelerinin bilişim teknolojileri konusunda, bilirkişilerin ise bilişim hukuku konusunda sahip olması gereken temel bilgileri sağlıyor olmalıdır. Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam Ekseni başlığı altındaki 22 nolu 'Üniversielerdeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi' eyleminde bu hususların dikkate alınması faydalı olacaktır.

mazhar dogmus

özel öğretim kurslarnda bilgisyar eğitimleri vermemize rağmen planda yer alamamış bulunmaktayız. İnternet kafeler bile değerlendirilirken MEB e bağlı olmamıza rağmen yer almamamız düşündürücü

ugur ERDOĞAN

Boyle bir konunun sosyal bilgiler dersi mufredatina koyulmasi çok anlamsiz.sosyal bilgiler Dersi mufredati yeterince dolu iken bu konunda oraya kaydirilmasi hem sosyal bilgiler öğretmenlerine hem de bilişim teknoojieri öğretmenlerine haksizlik olduğu düşüncesindeyim.bilişim cagi denilen bir çağda bilişim teknolojileridersleri bu kadar arka plana atilmamali.daha fazla onemsenmeli ve bu dersin mufredati genişletilmelidir.bu ders kpsaminda yetişen öğrencilerin sanal ürünler ortaya koymasi saglanmali ve bilişim cagina ayak uydurulmalidir.

Fadime Çelik

Yazılım, Donanım ve Dijital Okuryazarlık gibi önemli 3 alanla ilgili okullarda ilkokuldan itibaren bilişim dersi zorunlu olarak verilmelidir. Taslakta şaşırtan olay ise sosyal bilgiler dersine BİT eğitimi ekleneceği yazıyor, ülkemde bilişim teknolojileri öğretmeni bolluğu varken, BİT eğitimini sosyal bilgiler öğretmeninin vermesi doğru olur mu soruyorum size? Lütfen bu yanlışlar düzeltilsin

Kadir Uslu

Bilgisayar Bilimleri adında bir ders ilköğretim ve liselerde zorunlu yapılmalıdır. ScrathJr, Scratch, Lego Mindstorms Avrupa bu gibi birçok programla çocuklara programlama öğretmenin peşine düşmüş biz hala Osmanlı Devletinin duraklama dönemindeki gibi eğitimde pozif bilimlere ilgiyi azaltıyoruz ama tarih tekerrürden ibarettir.

Serhat Genç

Gençlerin teknolojiye karşı ilgi ve yeteneklerini keşfedip geliştirmeden teknoloji üretemeyiz. Milli Eğitim bunun için var ama yöneticiler teknoloji okuyazarı olmadığından okullarda bu sistemin gerçekleşmesine öncülük edecek yok. Bu stratejinin hazırlanmasında görevli mühendis arkadaşların buna öncülük etmesi gerekir. Okullarda bilişim dersi her kademede zorunlu olmalıki çağa bir sefer de ülke olarak ayak uyduralım. Microsoft açık akademi var ama okullardaki öğrencileri buraya yönlendirecek, hazırlayacak, destekleyecek insan yok!

Osman Coşkunoğlu

Yanlış bir odak noktası ile başlayan, kuramsal temeli olmayan, stratejiden rasgele seçilmiş hedefler ve temenniler listesi sunan ve (bakan bey ile emeği geçen DPT uzmanlarının iyi niyetine karşın) AKP'nin bilgi toplumu karnesine bakarak hiç bir inandırıcılığı olmayan bir belge. Cumhuriyet gazetesi, Bilim Teknik ekinde 20 ve 27 Haziran'da ayrıntılı değerlendirme ve eleştirilerimi yazdım. Arzu edene pdf olarak yollayabilirim.

Gokhan AYKAN

Sahi benim yorumum ne oldu? beğenilmedi mi?

Mustafa Gülmüş

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı bir taslağı hazırlamak çok güzel ancak bunun acil olarak eyleme dökmek gerekiyor. Ayrıca Ülkemizde yerli yazılım firmaları ve teknoloji üreten firmalara daha fazla Ar-Ge desteği verilmeli. Bu şekilde sektor cazip hale getirilmelidir. Bununla ilgili olarak kaliteli yazılım geliştirme için eğitim kurumları da desteklenmelidir. Yani bilgi teknolojilerine çok daha fazla yatırım yapmalıyız. Daha fazla teşvikler vermeli ve denetlenmelidir. Ar-Ge sonuçları iyi izlenmeli, engelleyici değil daha fazla teşvik edilmesi sağlanmalı. Daha fazla destek verdiğimizde bunun ekonomimize katkısını görebiliriz. Özellikle ihracata yönelik uygulamaları da daha fazla desteklemeliyiz ki ülkeye katkı yapabilsin.

Adem YEŞİLYURT

Öncelikle Büyük Türkiyemize hayırlı olmasını diliyorum. Şu aşamada bilgi işlem çalışanlarında kadrosu bilgisayar işletmeni ,tekniker,programcı olanlar var ve kadrosu böyle olmasına ragmen alanında bilgili olan arkadaşlar .Bu arkadaşlar maaşları düşük diye başka yerlere kayıyorlar dolayısıyla yerine gelen eleman ya işi bilmiyor ya da yeni mezun alana hakim olmuyor.Bunun için bu çalışmanın bilgi işlemler için iyi olacagını işin sürekliliğini sağlıyacagını ve daha profesyonel işlerin cıkacagını düşünüyorum.Bu geciş süreci nasıl olur bilmem ama bence tekniker ,programcı vb kadrolarında ilk gecişte bir degerlendirme yaparak bu kadrolara gecmesine hak tanımak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum....

Özkan Özlü

Taslakta, Kısaltmalar bölümünde GB için Gigabit denmiş. Ancak bu ifade Gigabayt veya Gigabyte şeklinde olmalı. Gigabit için Gb olmalı. B Byte için b ise bit için kullanılır.

Tüm alanlar zorunludur.

3 + 14