İş Programı (Revizyon 3)

24/04/2013 11:25

İş Programı'nda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:
• Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu değerlendirme toplantısı iş planından kaldırılmıştır.
• Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu’nun İdare’ye teslim tarihi 18.03.2013 tarihinden 15.04.2013 tarihine değiştirilmiştir.
• Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu’nun teslim tarihi 15.04.2013 tarihine alındığından dolayı, raporun tartışılacağı atölye çalışmasının tarihi 8 Nisan 2013 haftasına değiştirilmiştir.
• İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu aşamasında yapılması planlanan 2 adet odak grubu çalışması yerine 1 adet odak grup çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 26 Mart 2013 haftasında İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu için odak grup çalışması yapılması planlanmıştır.

Yorum Ekle

15 + 3

“İş Programı (Revizyon 3)” Toplam: 0 Yorum

Tüm alanlar zorunludur.

3 + 14