• 1 kişi beğendi up

1. İlerleme Raporu

08/12/2012 23:06

13.11.2012-10.12.2012 rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, yapılan ikili görüşmeler, somut olarak tamamlanan çalışmalara ilişkin özet bilgiler, karşılaşılan güçlükler ve rapor döneminde kaydedilen ilerlemeyi ifade eden ilerleme raporu.

Yorum Ekle

17 + 4

“1. İlerleme Raporu” Toplam: 1 Yorum

Ömer Kılıç

Eksen bazında hazırlanmakta olan Mevcut Durum Raporları çalışmalarında kolaylıklar dilerim. Bütüncül resmi görmek ve rapora yansıtmak önemli fakat bence proje bazlı yorumlar daha önemli. Makro hedefe ulaşmak için konulan ara hedefler/projeler ne durumdadır? Çünkü 2013-2020 stratejisinin vurucu kısmı ortaya koyacağı Eylem Planı ile tespit edilen eksiklerin giderilmesi ve ilk on ekonomi içerisinde olabilmek için yapılması gerekenleri tarifleyen Yol Haritası çizmek. Gündem ile ilişkilendirirsek yasama erkinin ortaya koyduğu kanunlar uygulamaya dönüştü mü? Yürütme erkini temsil eden çoğu yeni yapılanan Bakanlık ve diğer kuruluşlar icracı konuma geldi mi? 2012 ve öncesi başlayan/biten/devam eden projelerin etki analizi yapıldı mı? Sunulan kamu hizmetleri nasıl etkilendi? Değişim Yönetimi yapılabildi mi?

Tüm alanlar zorunludur.

10 + 7